Qui som

L’observatori de polítiques progressistes de Mallorca (ObProMa) és una iniciativa del Grup Socialista al Consell de Mallorca per preservar les polítiques progressistes que ens han permès crear-ne una Mallorca més justa, democràtica i inclusiva aquests darrers 8 anys i, alhora, denunciar aquelles polítiques involucionistes d’extrema dreta que posen en perill els drets, les llibertats, la igualtat d’oportunitats i el repartiment de riquesa just entre totes les persones que conformen la nostra societat. Aquests són els nostres ideals que defensarem ara més que mai:

 

UNA MALLORCA PER GARANTIR ELS DRETS DE LES PERSONES

Garantir els drets de les persones com el dret a la salut i les cures, el dret a desenvolupar un projecte de vida autònom o el dret a la identitat, la igualtat i la no-discriminació són fonamentals per assegurar una societat més justa i equitativa. Per això, ara més que mai, no podem donar ni un pas enrere i hem de continuar lluitant per garantir l’accés a serveis i recursos que permetin a totes les persones desenvolupar tot el seu potencial i viure una vida digna i plena.

 

Per assegurar el benestar de totes les persones, és important fomentar hàbits saludables de vida, com l’alimentació equilibrada i la pràctica d’activitat física regular, és important prestar atenció a les persones amb necessitats de cura al seu entorn vital, com la gent gran i les persones amb discapacitat i, és important, que les institucions públiques posin tots els recursos i serveis al voltant de les necessitats de les persones.

 

Desenvolupar un projecte de vida autònom implica fomentar l’autonomia personal des de la llar, oferint serveis i recursos que permetin a les persones tenir més control sobre la seva vida diària. A més, cal oferir itineraris d’inserció social i laboral, especialment a les persones més vulnerables, que permetin a totes i tots, desenvolupar les seves habilitats i capacitats, facilitant així la seva participació activa a la societat.

 

Però tot això, no serveix de res, si no som capaços de crear una societat que fomenti la igualtat en totes les esferes de la vida, garantint l’accés als mateixos recursos i oportunitats per a totes les persones, sense importar-ne el gènere, l’orientació sexual, raça, ètnia o religió i valorant la diversitat cultural i la interculturalitat com a mitjà per enriquir la nostra societat.

 

UNA MALLORCA D’OPORTUNITATS PER A TOTES I TOTS

La generació d’oportunitats i la reducció de les desigualtats són temes crucials per aconseguir una societat més justa i equitativa. Per aconseguir-la i garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom, hem d’anar construint una nova economia basada en les necessitats de les persones, amb feines de qualitat, amb flexibilitat laboral i amb innovació empresarial basada en l’augment del valor social.

 

Hem de lluitar per una economia més justa, que permeti a totes les persones tenir accés als recursos necessaris per fer realitat el seu projecte de vida, i no només a aquells amb més recursos econòmics. Per això, creiem que potenciar la creació de noves formes d’economia basada en les persones és fonamental per augmentar l’accés a oportunitats laborals i reduir la bretxa de la desigualtat. 

 

La potenciació de l’educació i la formació, a més de ser drets fonamentals de tots els ciutadans i les ciutadanes, seran la peça clau per poder desenvolupar aquesta nova economia. Per exemple, la formació en economia verda i digital seran imprescindibles en els propers anys per al desenvolupament sostenible i la competitivitat empresarial.

 

Per acabar, la innovació no pot quedar al servei de l’enriquiment d’uns quants, sinó que ha de ser una eina per construir una societat més justa i sostenible per a tothom. Els socialistes creiem en una innovació social mitjançant l’ús de tecnologies i models de negoci innovadors que tinguin un impacte positiu a tota la societat i al medi ambient.

 

UNA MALLORCA AMB UNA ECONOMIA MÉS CIRCULAR I SOSTENIBLE

La transició cap a una economia més circular i sostenible implica fomentar la innovació, la diversificació econòmica, la promoció de la producció i el consum de productes locals, la utilització d’energies renovables i la gestió eficient dels residus. Aquests canvis no només tenen beneficis ambientals, sinó que també generaran gran quantitat d’ocupació local i milloraran la qualitat de vida de la població.

 

El model econòmic predominant fins ara, basat en una economia lineal de creixement continu, s’ha demostrat ser insostenible a llarg termini Els socialistes defensem que hem de fer una transició urgent cap a una economia més circular i sostenible. Cal fomentar la innovació en la producció i el disseny de productes, de manera que es redueixi la quantitat de residus i es promogui la reutilització i el reciclatge. A més, cal incentivar la implementació de pràctiques més sostenibles al sector turístic, com ara la promoció de turisme responsable i de qualitat i l’ús d’energies renovables a tota la cadena de valor de la indústria turística.

 

Per aconseguir aquesta transició també serà molt important promoure la diversificació de l’economia local i la producció d’aliments locals i sostenibles, cosa que augmentaria la qualitat de vida de la població i reduiria la dependència dels aliments importats. Així com, fomentar l’educació alimentària i la promoció del consum de productes locals i de temporada, cosa que beneficiarà tant els productors com els consumidors.

 

Finalment, només podrem assolir aquesta transició cap a un model econòmic més sostenible, fomentant la utilització d’energies renovables, com ara la solar o l’eòlica. Això, no només reduiria la dependència dels combustibles fòssils, sinó que també generaria llocs de treball locals i reduiria les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

 

UNA MALLORCA PER DEFENSAR ELS DRETS COL·LECTIUS

Els drets col·lectius de la societat són aquells que tenen com a objectiu garantir la protecció i el benestar de la comunitat, sent responsabilitat dels governs i de la societat en conjunt assegurar que aquests drets siguin respectats i promoguts en tot moment per garantir un desenvolupament sostenible i equitatiu.

 

Totes les persones tenen dret a accedir i utilitzar els recursos naturals de manera sostenible, sense que això afecti la qualitat de vida de les generacions futures. Això, es tradueix en la protecció del medi ambient i la biodiversitat, així com l’accés a aliments, aigua, aire i terres saludables.

 

El dret a la ciutat i la mobilitat sostenible fa referència a la garantia d’una ciutat planificada i desenvolupada de manera sostenible, on totes les persones tinguin accés als serveis i equipaments bàsics, com ara l’habitatge, la salut, l’educació i el transport públic . A més, aquest dret implica la promoció de modes de transport no contaminants i la creació d’espais públics inclusius i segurs.

 

Finalment, tota la ciutadania té el dret a un bon govern i a participar activament en la presa de decisions que afectin a la seva vida i l’entorn. Això es tradueix en la promoció de la transparència i la rendició de comptes per part dels governs, així com, a la promoció de la participació ciutadana en els processos de planificació i gestió pública.