El Consell ha d’apostar per les polítique socials

La taxa de risc de pobresa per a les Illes Balears és del 16,9 %. Aquestes dades ens han de dur a reflexionar i a prendre mesures per ajudar les famílies a poder arribar a final de mes.

A la nostra comunitat autònoma, l’informe d’EAPN, diu que el 21,5 % de la població està en risc de pobresa o exclusió social l’any 2022. Així la taxa de risc de pobresa per a les Illes Balears és del 16,9 %. Aquestes dades ens han de dur a reflexionar i a prendre mesures per ajudar les famílies a poder arribar a final de mes, ja que una de les dades de l’informe és precisament que quasi la meitat de les persones que viuen a les Illes (el 49,6 %) experimenta dificultats per a arribar a final de mes.

 

Si no fem cas a aquestes dades seguirem incrementant desmesuradament la desigualtat social. I això, malgrat el conseller de Benestar Social de l’IMAS afirmi que «les famílies no estan tan malament», es veu que el Sr. Guillermo Sánchez viu a una altra Mallorca. Però si ell no en fa cas, nosaltres sí.

 

Pots llegir l’article complet de Sofia Alonso a Ultima Hora:

https://www.ultimahora.es/opinion/tribuna/2024/04/11/2141307/consell-apostar-per-les-politiques-socials.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=web

Compartir