Avís legal

El Grup Socialista al Consell de Mallorca no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa.

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA (GSCM) informa que és titular del lloc web www.observatiprogressista.org. 


USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web del GSCM confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web www.observatoriprogressista.org, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.


El lloc web del GSCM proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos pel GSCM per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes pel GSCM contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.


POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

El GSCM no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços. El GSCM declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, el GSCM no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

El GSCM es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA amb CIF G57991945 i domicili social situat a Palau Reial, 1, 07001, Palma (ILLES BALEARS), amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del vostre interès. En compliment amb la normativa vigent, GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

 

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.


D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic socialistes@conselldemallorca.net


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.


La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA té el domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

Compartir